ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ရဲ႕ ေနရာအသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ အဆင္ေျပေစရန္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ရတနာလမ္းအတိုင္း လာပါက ကုလားဘုရားမွတ္တိုင္တြင္ဆင္း၍ ရာဇသၾကၤန္လမ္းအတိုင္း ဝင္လိုက္ပါက ပထမေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း လမ္းထိပ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ေဝဇယႏၲာလမ္းအတိုင္း လာပါက ရတနာလမ္း NewDay ဆီဆိုင္နံေဘးရွိ လမ္းၾကားမွ ဝင္လာျပီး ရာဇသၾကၤန္လမ္းထိပ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။

Direction to our office:: https://goo.gl/maps/YxCDTS5ZheP2